Metodologia de implementare

Mareste caracterele

A1 Managementul proiectului (L1 – L10) Monitorizarea activitatilor desfasurate si a rezultatelor obtinute se va realiza de catre responsabilii monitorizare prin colectarea datelor furnizate lunar de fiecare expert prin fisa individuala de pontaj si raportul de activitate si analizarea, cel putin trimestriala, a acestora. Managerul de proiect, impreuna cu responsabilii din partea fiecarui partener vor asigura controlul schimbarilor proiectului, analizand propunerile de modificare, impuse de realitatile din implementare, cele agreate fiind supuse aprobarii de catre finantator prin notificari sau acte aditionale. Controlul din punct de vedere contabil si financiar va fi asigurat de expertul contabil si respectiv auditorul financiar subcontractati.

A2 Informare, diseminare si publicitate a proiectului (L1 – L10) La inceputul proiectului Responsabilul PR si comunicare va elabora o strategie de comunicare pentru proiect (obiective, actiuni, mesaje cheie, identitate vizuala proiect, definire public tinta etc) si asigura implementarea acesteia. Abordarea proiectului va fi de tipul „two steps flow” (in doua etape): mai intai mesajul va fi transmis facilitatorilor locali (in principal inspectori scolari), ce vor constitui relee de comunicare eficiente in teritoriu. Acestia vor transmite informatia prin intermediul directorilor de scoli catre cadrele didactice din unitatile de invatamant vizate, iar acestia din urma vor disemina informatia in randul elevilor.

A3 Infiintarea si functionarea a 70 firme de exercitiu (L2-L10) Conform Corrigendum nr. 1 la GS CS CPP 175, „se va sprijini infiintarea si functionarea de FE inregistrate la ROCT pe parcursul anului scolar 2014-2015”. Conform Ordin de Ministru 3637/19.06.2014, anul scolar 2014-2015 se incheie pe data de 31.08.2015. Informatia de mai sus constituie o constrangere importanta a proiectului pe care trebuie sa o avem in vedere inca din faza de planificare a proiectului. Structuram aceasta activitate in mai multe etape, dupa cum urmeaza:

A4. Organizarea si furnizarea serviciilor de orientare si consiliere profesionala (L3-L10) Activitatea de consiliere pentru cei 700 de elevi se va derula intr-o prima etapa cu ajutorul RFE (care sunt si profesori diriginti) prin administrarea unui chestionar interese/aptitudini, furnizat de psihologii educationali, ce vizeaza identificarea si corelarea intereselor si aptiudinilor elevilor din GT cu specificul diverselor roluri prevazute in cadrul FE. Interpretarea rezultatelor va fi realizata de catre consilierii scolari, coordonati de psihologii educationali. In urmatoarea etapa, elevii din GT vor beneficia de sedinte de consiliere face-to-face / on-line furnizate de consilierii scolari.

A5 Organizarea unui targ interregional dedicat firmelor de exercitiu (L5-L7) Avand in vedere amploarea evenimentului (peste 200 de participanti), toti partenerii vor fi implicati in aceasta activitate prin asigurarea resurselor umane si logistice, sub coordonarea P1, care are exp bogata in organizarea de evenimente similare. La targ vor fi invitate urmatoarele categorii de participanti: elevi din FE, RFE, consilieri scolari, facilitatori locali si alti experti relevanti. In cadrul targului se vor organiza standuri de prezentare a activitatii FE, experti invitati vor sustine workshopuri, seminare, intalniri pe teme convergente cu tematica proiectului, creandu-se astfel cadrul potrivit schimbului de lectii invatate si bune-practici decurgand din utilizarea metodei „firma de exercitiu”. Pentru stimularea spiritului competitional, in baza unui regulament prestabilit si diseminat, se va organiza un concurs intre FE participante, la finalul caruia vor fi acordate premii.