Managementul proiectului

Mareste caracterele

Responsabilitatea pentru coordonarea generala a activitatilor proiectului revine LP prin managerul de proiect ce va fi secondat de Responsabilii P1 si P2. Acestia din urma vor avea responsabilitatea coordonarii componentei teritoriale a activitatilor din Regiunea 1 si 2. La inceputul proiectului va fi elaborat un plan detaliat al modului in care vor fi implementate activitatile, cu precizarea sarcinilor si responsabilitatilor fiecareia din persoanele implicate, calendarul de implementare si a rezultatelor/livrabilelor fiecarei etape a proiectului, etc. EM va furniza EI un set proceduri de lucru insotit de template-uri care vor fi utilizate in mod uniform de catre toti expertii implicati. Managerul de proiect va fi responsabil cu stabilirea unui sistem de monitorizare si raportare in vederea asigurarii implementarii activitatilor conform graficului prevazut si a obtinerii rezultatelor aferente. Monitorizarea implementarii proiectului se va realiza de catre responsabilii monitorizare si raportari pe baza fiselor de pontaj si a rapoartelor de activitate lunara. Pe baza analizei acestora, cel putin o data la 3 luni, se vor intocmi rapoarte tehnico-financiare necesare in procesul de depunere a Cererilor de Rambursare sau a Cererilor de plata, evidentiindu-se eventualele decalaje fata de planificare si masuri de corectie necesare. Verificarile realizate pe baza documentelor/livrabilelor furnizate vor fi completate de vizite la fata locului (anuntate si inopinate) realizate de EM care vor avea ca scop diminuarea riscului desfasurarii unor activitati formale. Pentru asigurarea unui management financiar adecvat va fi alocat pe proiect un manager financiar care va intocmi si monitoriza un tablou de cash-flow. Acesta se va realiza utilizand informatii privind costurile generate lunar de proiect precum si date legate de fluxurile de venituri (prefinantare, contribuitie proprie, imprumuturi, cereri de rambursare). Managerul Financiar va urmari executia bugetara a proiectului, astfel incat sa nu se produca depasiri nepermise ale liniilor bugetare, in conformitate cu prevederile contractului de finantare. Cheltuielile efectuate in cadrul proiectului, precum si documentele justificative aferente, vor fi controlate de expertul contabil in mod continuu si de catre auditorul financiar inainte de depunerea cererilor de rambursare/plata. Responsabilul achizitii va intocmi lista achizitiilor publice efectuate in cadrul proiectului. Pentru achizitiile ce vor depasi pragurile valorice prevazute de art. 19 din OUG 34/2006, se va urma procedura simplificata, iar pentru celelalte se va proceda la achizitia directa. Activitatea de Informare si publicitate este in responsabilitatea P2, secondat de LP.