Contextul proiectului

Mareste caracterele

Conform INS („Ocuparea si somajul in anul 2013”), rata de ocupare in randul tinerilor (15-24 ani) in anul 2013 a fost de 23,5%, fata de o rata nationala de ocupare de 64,6%. Rata somajului BIM (calculata conform metodologiei Biroului International al Muncii) in randul tinerilor a fost in anul 2012 de 22,7%, prin comparatie cu un nivel national de 7,0%. Pentru tineri (15-24 ani), rata somajului de lunga durata (in somaj de sase luni si peste) a fost de 14,2% (comparativ cu 3,4% la nivel national), iar incidenta somajului de lunga durata in randul tinerilor a fost de 59,9%. Din datele prezentate este evident ca tinerii reprezinta o grupa defavorizata in ce priveste accesul pe piata muncii. Printre cauzele acestei situatii enumeram:
- Acces redus la servicii de orientare si consiliere profesionala;
- Pregatirea tinerilor insuficient corelata cu cerintele de piata muncii;
- Utilizarea redusa a metodelor interactive si inovative in procesul instructiv-educativ – preponderenta pregatirii teoretice; Fata de o rata de promovabilitate a examenului de Bacalaureat de peste 80% anterioara anului 2011 (cand s-a introdus sistemul de supraveghere video in salile de examinare), in ultimii trei ani rata de promovabilitate a fost in medie de 63%. Scaderea ratei de promovabilitate a avut ca si consecinta o micsorare a numarului absolventilor de liceu care si-au continuat studiile in invatamantul tertiar, respectiv o crestere a celor care au incercat sa intre pe piata muncii. Conform studiului European Employment Observatory - In-depth assessment of the employment situation in Romania (Martie 2013) printre cauzele ratei scazute de ocupare in randul tinerilor sunt mentionate: - neconcordanta dintre calificarile si competentele tinerilor si cele solicitate de angajatori (69% dintre angajatori considera ca activitatile practice sunt prea putine; 85% dintre angajatori considera ca tinerii sunt pregatiti teoretic, dar nu si practic);
- lipsa experientei in munca a tinerilor (59% dintre angajatori nu-si pot permite sa angajeze tineri fara experienta). Avand in vedere contextul socio-economic enuntat mai sus, consideram ca viitorii absolventi ai invatamantului secundar au o nevoie acuta de suport in vederea tranzitiei de la scoala la viata activa. Suportul pe care proiectul isi propuna sa-l ofere elevilor din grupul tinta consta, in principal, in: - imbunatatirea adaptabilitatii la cerintele primului loc de munca prin intermediul activitatilor in cadrul firmelor de exercitiu. - orientare si consiliere profesionala - schimburi de experienta cu alti tineri de varsta similara - transfer de know-how din partea specialistilor cu experienta relevanta din piata muncii, cooptati de P1 (angajator) Conform studiului UNICEF „Costurile investitiei insuficiente in educatie in Romania” (dat publicitatii in a doua jumatate a lunii noiembrie 2014, http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/Rezumat-studiu-UNICEF-Costul-investitiei-insuficiente-in-educatie.pdf) , tara noastra se afla pe ultimul loc in Europa in ceea ce priveste investitiile in educatie. Potrivit studiului, daca situatia privind investitiile in educatie ramane la nivelul actual, rezultatele Romaniei la testele internationale de educatie PISA vor ramane la acelasi nivel iar somajul nu va scadea. In acest context, proiectul de fata vine in intampinarea unor nevoi imposibil de finantat altfel, participand indirect la cresterea ratei de ocupare a tinerilor absolventi. Prin activitatile ce se vor derula in doua regiuni ale tarii (B-IF si Sud Vest Oltenia) si prin rezultatele propuse, proiectul contribuie la 2 din obiectivele principale ale acestui DMI: - Cresterea adaptabilitatii tinerilor absolventi la cerintele primului lor de munca important; - Imbunatatirea serviciilor de consiliere si orientare profesionala. Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 prevede ca interventiile FSE in Romania, asa cum sunt stabilite in Cadrul Strategic National de Referinta 2007 – 2013, vor asigura investitia in capitalul uman, modernizarea sistemelor de educatie si formare profesionala, cresterea accesului la ocupare si consolidarea incluziunii sociale pentru grupurile vulnerabile. Prezentul proiect contribuie la realizarea obiectivului general al POSDRU. Obiectivele specifice din cadrul POS DRU la a caror realizare contribuie acest proiect sunt: - Promovarea educatiei si formarii initiale si continue de calitate; - Facilitarea insertiei tinerilor pe piata muncii; Prin derularea activitatilor prevazute in cadrul firmelor de exercitiu (A3 si A5), precum si prin furnizarea serviciilor de orientare si consiliere (A4), proiectul contribuie la facilitarea tranzitia de la scoala la primul loc de munca relevant, prin cresterea importantei educatiei pentru piata muncii in conformitate cu dezideratele Axei Prioritare nr. 2 – POSDRU. La atingerea tintei de 150.000 persoane asistate in tranzitia de la scoala la viata activa, proiectul va contribui cu 700 de persoane asistate, prin participarea la activitatile firmelor de exercitiu. La atingerea tintei de 400.000 persoane consiliate in cariera, proiectul va contribui cu 700 de persoane care vor beneficia de serviciile de orientare si consiliere profesionala.